Protein Shake

Đường vàng, Chuối, Bơ đậu phộng, Sữa hạnh nhân, Protein Chocolate, Bột cacao
Đường vàng, Chuối, Dâu tằm, Sữa hạnh nhân, Protein Dâu
Cải Bó Xôi, Đường vàng, Xoài, Chuối, Sữa hạnh nhân, Protein Vani
Đường vàng, Chuối, Sữa hạnh nhân, Cà phê, Protein Chocolate, Bột cacao