Diet solutions

Sản phẩm: SINH TỐ RAU XANH - GREEN SMOOTHIE
Bất kì giờ nào trong ngày hoặc khi cần bổ sung chất xơ
Sản phẩm: SINH TỐ
Thay thế bữa ăn trong ngày, tốt nhất là bữa ăn sáng
Sản phẩm: SINH TỐ RAU XANH - GREEN SMOOTHIE
Bất kì giờ nào trong ngày hoặc khi cần bổ sung chất xơ